Officiële Feestdagen

In de agenda vermeld ik mijn sluitingsdata. Sommige data zijn officiële landelijke feestdagen, andere sluitingsdagen zijn voor privéaangelegenheden. Op officiële landelijke feestdagen waarbij ik gesloten […]

Picto’s

Ik heb allerlei picto’s gemaakt. Deze kunnen helpen bij kinderen met een taalachterstand en het is ook heel fijn voor grotere kinderen om zichtbaar te […]